جاب یابی سایت استخدام و کاریابی ، ثبت آگهی استخدام ، آگهی و آزمون استخدامی

() ورود/ثبت نام راهنما

جاب یابی

استخدام بانک سپه در سال 1400

با استفاده از لینک بالا میتوانید درخواست بررسی رزومه خود را جهت پذیرش این شغل ، به کارفرمای مربوطه ارسال نمایید.
برای ارسال رزومه خود به این کارفرما ، حتما میبایست به عنوان کارجو در سایت ثبت نام کرده باشید و حداقل یک رزومه فعال به ثبت رسانده باشید. رزومه شما توسط کارفرما بررسی شده و نتیجه به شما اعلام میشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 خرداد 1400

شرایط استخدام بانک سپه در سال 1400

بانک سپه یکی از بانک های دولتی است که هر از گاهی از میان کارجویان واجد شرایط نیروی انسانی استخدام می‌کند. در این مقاله قصد داریم به بیان نکاتی در خصوص استخدام بانک سپه، شرایط و ضوابط شرکت در آزمون استخدامی و سایر شرایط بپردازیم.

کارجويان محترم لطفا توجه داشته باشند که اطلاعات مربوط به شرایط استخدام و یا ثبت نام در آزمون‌های استخدامی بانک سامان، به محض انتشار خبر توسط مراجع رسمی بانک ، در این صفحه به روز خواهد شد، لطفا با چک کردن مداوم این صفحه از سایت جاب‌یابی پیگیر اخبار استخدامی مربوط به بانک سامان باشید.

Employment of Sepah Bank in 1400

چگونه می توان در بانک سپه استخدام شد

برای این که در این بانک استخدام شوید باید مراحلی را پشت سر بگذارید. اولین قدم برای استخدام در بانک سپه شرکت در آزمون استخدامی این بانک است. معمولا ثبت نام آزمون استخدامی با شرایط خاصی که اعلام می‌شود از طریق سایت رسمی بانک سپه صورت می‌گیرد و متقاضیان واجد شرایط برای شرکت در آزمون از طریق تکمیل فرم موجود در سایت بانک سپه ثبت نام می‌کنند.
بعد از شرکت در آزمون استخدامی بانک سپه و قبولی در آن نوبت به مصاحبه حضوری، معاینات پزشکی و نهایتا استخدام می‌رسد.

چگونه از زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک سپه آگاه شوم

برای این که زمان ثبت نام در آزمون استخدامی این بانک را از دست ندهید باید مدام گوش به زنگ خبر باشید، بهتر است در سایت‌های اخبار استخدامی ثبت نام کنید تا اخبار استخدامی بانک ها در زمان مقرر برایتان ارسال شود. همچنین می‌توانید با پیگیری اخبار در رسانه های خبری مختلف از زمان برگزاری آزمون استخدامی باخبر شوید. با عضویت در سایت جاب یابی میت‌وانید در زمان مقرر از جدیدترین اخبار استخدام مربوط به بانک‌ها باخبر شوید.

شرایط استخدام در بانک سپه

در بانک سپه نیز مانند سایر بانک‌ها برای استخدام شدن باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی باشید. شرایط عمومی استخدام در بانک سپه به شرح زیر است:
- داشتن تابعیت ایران.
- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مندرج در قانون اساسی.
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد (با تأیید مراجع ذی‌صلاح).
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان‌ها.
- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی برای آقایان.
ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، در صورت توفیق در مراحل مربوط پس از تأیید پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند (طبق تأیید مراجع پزشکی معتمد بانک).
- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و یا بازخرید سایر دستگاه‌های اجرایی باشند.
- نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی.

شرایط اختصاصی استخدام در بانک سپه

Sepah Bank employment test in 1400

در آخرین آزمون استخدامی برگزار شده از سوی این بانک شرایط اختصاصی استخدام به شرح زیر بوده است:
- داشتن حداقل سن 20 سال تمام
- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس 30 سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس 35 سال تمام
- حداقل معدل کل برای کلیه متقاضیان استخدام حداقل 14 می‌باشد.
سهمیه خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران در استخدام بانک سپه به شرح زیر است:
- ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ، و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری در ﺟﺒﻬﻪ از ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
- اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان 5 سال به شرایط سنی اضافه می‌شود.
- رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ .
- ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻓﻘﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد) داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 175 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﺪ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣـﯽ اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳﺖ و ﮐــﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان (ﭘﺰﺷﮑـﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑـﯽ) ﻣـﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
- از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻧﮕﻬﺒﺎن) ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗـﻞ 15 ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا این دسته از افراد تا زمانی که در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
- ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪار، یکی از ﺷﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
- داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. (ﻃﺒﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻧﮏ)

کدام رشته های تحصیلی برای استخدام در بانک سپه شانس بیشتری دارند؟

معمولا در هر آزمون استخدامی با توجه به نیاز بانک و رده های شغلی مورد نیاز رشته های تحصیلی مشخصی در مقاطع مختلف معرفی می شوند. اما عموما رشته های زیر از جمله رشته های دانشگاهی است که شانس بیشتری برای شرکت در آزمون استخدامی بانک سپه دارند:
- حسابداری
- اقتصاد
- مدیریت
- علوم کامپیوتر
- فناوری اطلاعات

آیا استخدام بانک سپه در سال 1400 صورت میگیرد؟

آخرین آزمون استخدامی این بانک مربوط به آذرماه سال 1398 است و هنوز خبر جدیدی مربوط به برگزاری آزمون استخدامی بانک سپه در سال آینده منتشر نشده است.

اطلاعات تماس

  • اعتبار خبر تا تاریخ : 1 بهمن 1402
  • موقعیت : سراسری , سراسر کشور

پیش نیازهای شغلی

  • پیش نیازهای شغلی : ندارد
  • وضعیت تاهل : مهم نیست
  • حقوق ماهانه : توافقی
  • تحصیلات : -

دیدگاه ها

دیدگاه شما پیش از انتشار ، توسط ناظر سایت مورد بازبینی قرار میگیرد.

ناشناسثبت نام استخدام بانک سپه 1400کی شروع میشه؟
25 تیر 1400پاسخ به این دیدگاه
ذخیره پست

استانها

استخدام‌های روز

بستن پنجره

برای پیشنهاد دادن رزومه خود ، ابتدا میبایست وارد سایت شوید.
چنانه پیشتر حساب کاربری خود را در جاب یابی افتتاح کرده اید ، میتوانید از طریق لینک پایین ، وارد حساب خود شوید.
اگر عضو سایت نیستید ، از لینک ثبت نام ، اقدام به نام نویسی و ساخت حساب کاربری کرده و اولین رزومه خود را به ثبت برسانید.