جاب یابی سایت استخدام و کاریابی، اخبار و آگهی‌های استخدامی

سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۷ ب.ظ درباره ما تماس با ما

جاب یابیسایت استخدام و کاریابی، اخبار و آگهی‌های استخدامی

استخدام بانک سپه ۱۴۰۱ (شرایط و زمان آزمون استخدامی)

با استفاده از این لینک میتوانید درخواست بررسی رزومه خود را جهت پذیرش این شغل ، به کارفرمای مربوطه ارسال نمایید.

تاریخ آخرین بروزرسانی : 15 اسفند

هرآنچه درباره شرایط استخدام بانک سپه در سال ۱۴۰۱ باید بدانید

بانک سپه یکی از بانک‌های دولتی است که هر از گاهی از میان کارجویان واجد شرایط نیروی انسانی استخدام می‌کند. در این مقاله قصد داریم به بیان نکاتی در خصوص استخدام بانک سپه، شرایط و ضوابط شرکت در آزمون استخدامی اعم از شرایط سنی، مدرک مورد نساز و شرط معدل برای استخدام بانک سپه و سایر شرایط بپردازیم.

بیشتر بخوانید - شرایط استخدام بانک برای خانم ها

کارجویان محترم لطفا توجه داشته باشند که اطلاعات مربوط به شرایط استخدام و یا ثبت نام در آزمون‌های استخدامی بانک سپه، به محض انتشار خبر توسط مراجع رسمی بانک، در این صفحه به روز خواهد شد، لطفا با چک کردن مداوم این صفحه از سایت جاب‌یابی پیگیر اخبار استخدامی مربوط به بانک سپه باشید.

شرایط استخدام در بانک سپه

چگونه می‌توان در بانک سپه استخدام شد؟

برای این که در این بانک استخدام شوید باید مراحلی را پشت سر بگذارید. اولین قدم برای استخدام در بانک سپه شرکت در آزمون استخدامی این بانک است. معمولا ثبت نام آزمون استخدامی با شرایط خاصی که اعلام می‌شود از طریق سایت رسمی بانک سپه صورت می‌گیرد و متقاضیان واجد شرایط برای شرکت در آزمون از طریق تکمیل فرم موجود در سایت بانک سپه ثبت نام می‌کنند. بعد از شرکت در آزمون استخدامی بانک سپه و قبولی در آن نوبت به مصاحبه حضوری، معاینات پزشکی و نهایتا استخدام می‌رسد.

بیشتر بخوانید - بهترین رشته‌ها برای استخدام در بانک‌

شرایط عمومی استخدام در بانک سپه

در بانک سپه نیز مانند سایر بانک‌ها برای استخدام شدن باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی باشید. شرایط عمومی استخدام در بانک سپه به شرح زیر است:

- داشتن تابعیت ایران.
- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مندرج در قانون اساسی.
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
-عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد (با تأیید مراجع ذی‌صلاح).
-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان‌ها.
- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی برای آقایان.
ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، در صورت توفیق در مراحل مربوط پس از تأیید پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.

بیشتر بخوانید - شرایط استخدام بانک‌ در سال 1401

- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند (طبق تأیید مراجع پزشکی معتمد بانک).
- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و یا بازخرید سایر دستگاه‌های اجرایی باشند.
- نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی.

زمان آزمون استخدامی بانک سپه

شرایط اختصاصی استخدام در بانک سپه

در آخرین آزمون استخدامی برگزار شده از سوی این بانک شرایط اختصاصی استخدام به شرح زیر بوده است:

- داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام
- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس ۳۵ سال تمام
- حداقل معدل کل برای کلیه متقاضیان استخدام حداقل ۱۴ می‌باشد.

سهمیه خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران در استخدام بانک سپه به شرح زیر است:

- ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ، و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری در ﺟﺒﻬﻪ از ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

- اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ۵ سال به شرایط سنی اضافه می‌شود.
- رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ.
- ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻓﻘﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد) داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۷۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﺪ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان (ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ) ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
- از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻧﮕﻬﺒﺎن) ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۵ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا این دسته از افراد تا زمانی که در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
- ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪار، یکی از ﺷﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
- داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. (ﻃﺒﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻧﮏ)

استخدام بانک سپه در سال 1401

شرایط استخدام بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۱

استخدام پست بانک ایران در سال 1401

استخدام بانک ملی در سال 1401

استخدام بانک صادرات در سال 1401

استخدام بانک ملت در سال 1401

استخدام بانک کشاورزی در سال 1401

استخدام بانک توسعه صادرات در سال 1401

حداقل سن برای استخدام در بانک سپه

- داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام
- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس ۳۵ سال تمام
- اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ۵ سال به شرایط سنی اضافه می‌شود.

کدام رشته‌های تحصیلی برای استخدام در بانک سپه شانس بیشتری دارند؟

معمولا در هر آزمون استخدامی با توجه به نیاز بانک و رده‌های شغلی مورد نیاز رشته‌های تحصیلی مشخصی در مقاطع مختلف معرفی می‌شوند. اما عموما رشته‌های زیر از جمله رشته‌های دانشگاهی است که شانس بیشتری برای شرکت در آزمون استخدامی بانک سپه دارند:

- حسابداری
- اقتصاد
- مدیریت
- علوم کامپیوتر
- فناوری اطلاعات

سوالات متداول

آیا استخدام بانک سپه در سال ۱۴۰۱ صورت میگیرد؟

آخرین آزمون استخدامی این بانک مربوط به آذرماه سال ۱۳۹۸ است و هنوز خبر جدیدی مربوط به برگزاری آزمون استخدامی بانک سپه در سال ۱۴۰۱منتشر نشده است.

چگونه از زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک سپه آگاه شوم؟

جهت اطلاع از زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک سپهباید مدام گوش به زنگ خبر باشید، با عضویت در سایت جاب‌یابی ضمن دریافت اخبار استخدامی بانک سپه از جدیدترین اخبار و آگهی‌های استخدامی مربوط به بانک‌ها باخبر شوید.

  • موقعیت سراسری , سراسر کشور
  • حقوق توافقی
  • مدرک تحصیلی مهم نیست

اطلاعات تماس

  • تلفن / همراه -
  • واتساپ -
  • تلگرام -

ایمیل - - -

وضعیت تاهل مهم نیست

این خبر/آگهی تا تاریخ 1 بهمن 1405 اعتبار دارد.

دیدگاه ها

دیدگاه شما پیش از انتشار ، توسط ناظر سایت مورد بازبینی قرار میگیرد.

نسیم سلام وقتتون بخیر ببخشید استخدامی بانک سپه تو سال ۱۴۰۱ چه روزی هست ؟؟ممنون میشم جواب بدین
13 شهریور 2022 پاسخ به این دیدگاه
ناشناسثبت نام استخدام بانک سپه 1400کی شروع میشه؟
25 تیر 1400 پاسخ به این دیدگاه
ذخیره پست

استانها

استخدام‌های روز

بستن پنجره

برای پیشنهاد دادن رزومه خود ، ابتدا میبایست وارد سایت شوید.
چنانه پیشتر حساب کاربری خود را در جاب یابی افتتاح کرده اید ، میتوانید از طریق لینک پایین ، وارد حساب خود شوید.
اگر عضو سایت نیستید ، از لینک ثبت نام ، اقدام به نام نویسی و ساخت حساب کاربری کرده و اولین رزومه خود را به ثبت برسانید.