‌جاب‌‌‌‌یابی‌ سایت استخدام و کاریابی، اخبار و آگهی‌های استخدامی

جاب‌یابی

ورود | عضویت
توجه : این خبر منقضی شده است.

استخدام شركت عدالت توسعه شمال در سال 1402

شركت عدالت توسعه شمال در نظر دارد برای اجرای قرارداد خود در شركت برق منطقه ای مازندران و گلستان نسبت به تامین نیرو در بخش های اپراتوری پستهای انتقال و فوق توزیع برق در استان مازندران و گلستان جمعا به تعداد 65 نفر مرد، از میان افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی و آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرایند مربوطه اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام تا 11 آبان 1402 می باشد.

شرایط عمومی

1. داشتن تابعیت ایران

2. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم (معافیت دائم پزشكی غیر تاثیرگذار در بخش اپراتوری به تشخیص كارفرما قابل قبول می باشد.)

3. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

4. نداشتن سابقه محكومیت جزایی

5. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه بكارگیری می شوند.(به تشخیص كارفرما)

6. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8. عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شركت ها

9. احراز صلاحیت های عمومی به تایید گزینش پس از قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه

10. بومی بودن در شهرستان مورد تقاضا (مطابق توضیح 3 در صفحه چهار)

11. دارا بودن شرایط سنی مطابق دفترچه و كسب حدنصاب نمره آزمون كتبی

شرایط اختصاصی

1. داشتن شرایط سنی حداكثر:

- 30سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 1372/07/22) برای متقاضیان اپراتوری پست (ایستگاه 63 كیلوولت)

- 32سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 1370/07/22) برای متقاضیان كارشناس بهره برداری (ایستگاه 400 كیلوولت)

- برای متقاضیان رشته های شغلی به ازای داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی حداكثر 4 سال به سقف محدوده سنی اضافه می گردد.

- برای متقاضیان رشته های شغلی به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یك سال تا حداكثر 5 سال به سقف محدوده سنی اضافه می

گردد.

- مدت انجام خدمت سربازی ، حداكثر به مدت 24 ماه ،به شرط ارائه تاییدیه ازمراجع ذی صلاح به حداگثر سن افزوده می شود.

- برای متقاضیان فرزندان جانبازان و ایثارگران بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان شهدا ،فرزندان آزادگان یك سال اسارت و

بالاترتا دو سال به سقف محدوده سنی اضافه می گردد.

2. ملاك عمل در خصوص محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،اتمام خدمت دوره ضرورت ویا معافیت دائم داوطلبان، دو ماه پس ازآخرین روز ثبت نام و برای محاسبه سن اولین روز ثبت نام می باشد.

3. مدارك تحصیلی ارائه شده فقط در صورت مطابقت با رشته های تحصیلی مندرج درجدول نیازهای این دفترچه مورد پذیرش خواهد بود.

4. حدنصاب لازم برای قبولی كسب حداقل 50 درصد (%50) میانگین نمره آزمون كتبی (تخصصی و عمومی) مكتسبه 3 نفر برتر از متقاضیان هر شغل می باشد و نتایج تمامی داوطلبان حداكثر 1 ماه بعد از آزمون در سایت اعلام خواهد شد.

5. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل آزمون دانش مهارتی (مصاحبه تخصصی و روانشناسی، ارزیابی توانایی جسمی و...) و گزینش میسر می باشد.

توضیح1: مهلت ارائه اصل مدارك لازم توسط پذیرفته شدگان (شامل مدرك تحصیلی، شناسنامه، كارت ملی، مدرك وضعیت نظام وظیفه، مدرك بومی، ایثارگری و سایر مدارك نظیر جدول شماره یك) به منظور تطبیق مدارك و تكمیل پرونده برای انجام مصاحبه، حداكثر یك هفته پس از اعلام نتایج آزمون می باشد.

توضیح2: پذیرفته شدگان در زمان حضور برای آزمون دانش مهارتی (مصاحبه تخصصی و روانشناسی، ارزیابی توانایی جسمی و...) اصل مدارك فوق و سایر گواهینامه های آموزشی، مهارتی را به همراه داشته باشند.

6. در صورتیكه مدارك داوطلب مغایر با شرایط مندرج در این دفترچه و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام و یا دارای نقص بوده و یا به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده باشد، درهر مرحله از فرایند (شامل آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و... حتی پذیرش نهایی) داوطلب از ادامه مراحل جذب محروم و در صورت بكارگیری نیز پذیرش و جذب لغو و بلا اثر گردیده و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نخواهد بود.

7. پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامی، قراردادی ، پیمانی و ... با شركت های تابعه و وابسته وزارت نیرو نداشته و نخواهند داشت.

8. در خصوص داوطلبان واجد شرایط مندرج در جدول ضرایب(جدول ج) با ارائه مستندات مورد تائید، ضرایب تعیین شده، در آزمون كتبی آنان اعمال گردیده و سپس نتایج مربوطه محاسبه خواهد شد (تنها امكان استفاده از ضرایب یكی از ردیف های جدول مذكور وجود دارد).

توضیح3: بومی بودن متقاضیان شركت كننده در آزمون از طریق ذیل احراز می گردد:

1. شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یكی باشد.

تذكر: با توجه به تغییرات تقسیمات كشوری در سال های مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاك عمل نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

2. استفاده از اولویت بومی از طریق سكونت به موجب تایید ساكن بودن و حداقل ده سال سكونت با ارائه استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا كلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا برابر ارائه مدارك ذیل امكان پذیر خواهد بود:

الف- داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سكونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساكن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاك محاسبه قرار گیرد.

ب- گواهی اشتغال به كار رسمی، پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه داوطلب.

تبصره: چنانچه در شهرستانی تعداد شركت كنندگان و یا پذیرفته شدگان كمتر از تعداد مورد تقاضا باشد با نظر كارفرما از ظرفیت پذیرفته شدگان شهرستان های همجوار انتخاب می گردد.

نحوه ثبت نام

داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند ازساعت 9صبح روز شنبه مورخ 1402/7/22 لغایت ساعت 24 روز پنج شنبه مورخه 1402/8/11 اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.

1. داوطلبان می بایست مبلغ 1،500،000 ریال (یك میلیون و پانصد هزارریال) را به عنوان هزینه شركت در آزمون از طریق درگاه الكترونیكی موجود در صفحه ثبت نام بنام پژوهشگاه نیرو و با استفاده از كارتهای عضو شتاب قابل پرداخت می باشد. (مبلغ هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.)

2. پس از انجام كامل و موفقیت آمیز ثبت نام كه شامل تكمیل كلیه فیلدهای اطلاعاتی و پرداخت هزینه آزمون می باشد، به داوطلبان كد رهگیری اختصاص یافته و اعلام می شود. ضروری است كلیه داوطلبان این كد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.

3. به داوطلبان محترم توصیه می شود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اینترنتی، جدول نیازها، راهنما، نحوه ثبت نام و مدرك تحصیلی مورد نیاز در رشته شغلی مربوط را كاملاً مطالعه و بررسی نموده و فایل رایانه ای عكس خود را با توجه به جزئیات اعلام شده در بخش راهنما و نحوه ثبت نام آماده نمایند. ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مكان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.

4. ثبت نام در ساعات كم ترافیك، به مرور زمان و قبل از روزهای پایان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موكول نشود.

الف: در صورت وجود اشكال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عكس ارسالی توسط داوطلب، اطلاع رسانی لازم از طریق ارسال پیامك به شماره تلفن همراه معرفی شده از سوی داوطلب یا برقراری تماس تلفنی، برای ویرایش اطلاعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد (تاریخ مربوط به ویرایش اطلاعات متعاقباً به اطلاع داوطلبان رسانیده خواهد شد). در صورت بی توجهی به پیامك ارسالی و این موضوع، مسؤولیت تبعات آن به عهده داوطلب می باشد.

ب: ویرایش و تغییر دادن اطلاعات مربوط به وضعیت ایثارگری به هیچ وجه امكان پذیر نخواهد بود. داوطلبان محترم دقت كافی و لازم را در این موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند.

5. مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.

تذكر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطلاعات شخصی در مرحله ثبت نام وبرای كسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن مجری آزمون ،مندرج در پایان همین دفترچه ، تماس حاصل نمایند.

متذكر می شود كه ویرایش اطلاعات، فقط در زمان مقرر (ردیف ز) امكان پذیر خواهد بود.

توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون

1. ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام انجام خواهد پذیرفت.

2. آزمون در روز جمعه مورخ 1402/8/26 در محل هایی كه آدرس آنها در زمان ارائه كارت اعلام می گردد برگزار خواهد شد.

3. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در كلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی لازم از طریق همین پایگاه اینترنتی به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.

4. ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی كاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.

سایر موارد

1- در هر یك از رشته های شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول نیازها) صرفاً فارغ التحصیلان همان مقطع و رشته میتوانند شركت كنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایش های غیر مرتبط امكانپذیر نمی باشد. در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.

2- پذیرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت می پذیرد. مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.

3- قبولی در آزمون به منزله بكارگیری قطعی نمیباشد بلكه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشكی، روانشناسی، گواهی سلامت و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراكز ذیصـلاح نیز الزامی میباشـد.

4- پذیرفته شدگان نهایی میبایست آمادگی خدمت و اشتغال به كار در هر یك از نقاط استان مازندران و گلستان حوزه فعالیت شركت برابر قرارداد را داشتـه و درمحل خدمت ساكن شوند.

5- فرایند بكارگیری مطابق قانون كار به انجام رسیده و تعهدی برا ی تبدیل وضعیت كاری پذیرفته شدگان به دائمی و یا رسمی و حكمی و... وجود نخواهد داشت.

6- در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یك رشته شغلی در شركت مورد نظر خود ثبت نام نماید.

7- زمان بكارگیری پذیرفته شدگان نهایی به تدریج و با توجه به نیاز شبكه برق می باشد.

8- كارفرما میتواند با توجه به نیاز شبكه و وظایف محوله نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان در سراسر استان مازندران و گلستان اقدام نماید.

9- پذیرفته شدگان به صورت نوبت كار(شیفت كار) به فعالیت خواهند پرداخت.

10- چنانچه متقاضی از سوی گروه مصاحبه كننده ، روانشناس یا آزمون جسمانی فاقد شرایط لازم تشخیص داده شود، دارای شرایط لازم نبوده و فرآیند استخدام متوقف خواهد شد.

برای مشاهده متن کامل آگهی و ثبت نام اینجا را کلیک نمایید

اطلاعات تماس

    ارسال رزومه برای این آگهی

لینک ثبت نام https://azmoon.nri.ac.ir/azmoon53/Default.aspx

تاریخ انقضاء : 11 آبان 1402
استخدام های استان استخدام های روز

دیدگاه ها

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است
بستن پنجره

برای ارسال درخواست همکاری ابتدا وارد سایت شوید
چنانچه حساب کاربری ندارید برای ایجاد آن ثبت نام کنید