‌جاب‌‌‌‌یابی‌ سایت استخدام و کاریابی، اخبار و آگهی‌های استخدامی

جاب‌یابی

ورود | عضویت
توجه : این خبر منقضی شده است.

استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 1402

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بمنظور تأمین نیروی مورد نیاز و خدمت‌رسانی شایسته به مشتریان، برای تصدی عنوان‌های شغلی بانکدار، متصدی امور اداری و متصدی امور IT از داوطلبان زن و مرد متعهد و علاقمند به ترویج سنت پسندیده قرض‌الحسنه به تعداد محدود و با قرارداد کار موقت دعوت به همکاری می‌نماید.

مهلت ثبت نام تا 23 بهمن 1402 می باشد.

شرایط عمومی

1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2. اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران

3. عدم وابستگی به گروه های محارب و معاند جمهوری اسلامی ایران

4. عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعهد خدمت به سازمان ها، دستگاه ها و یا سایر موسسات دولتی و غیردولتی

5. تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی برای انجام وظایف محوله شغل مورد نیاز طبق تشخیص مراجع پزشکی مورد نظر بانک

6. عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری با تأیید مراجع ذیصلاح، که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

7. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها

8. ارایه کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی (ویژه داوطلبان مرد)

تبصره ۱: کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نبوده و تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون ارزیابی علمی باشد.

تبصره ۲: بکارگیری دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، درصورت توفیق در مراحل مربوطه و پس از تأیید مراجع پزشکی مورد نظر بانک بلامانع خواهد بود.

شرایط اختصاصی

1. مقاطع تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون ارزیابی علمی : کارشناسی / کارشناسی ارشد

تبصره ۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، میبایست قبل از تاریخ ۳0 بهمن ماه 1402 باشد.

تبصره ۲: صرفاً داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به شرکت در آزمون میباشند.

تبصره ۳: رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضیان در رده های شغلی یادشده می بایست دقیقاً مطابق یکی از رشته های مندرج در جداول مذکور باشد.

تبصره ۴: رشته تحصیلی مقطع کارشناسی متقاضیانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد میباشند، می بایست مطابق یکی از رشته های مندرج در جدول رده شغلی مورد تقاضا باشد.

3. حداقل معدل: حداقل معدل جهت شرکت در آزمون برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ۱۴ و کارشناسی ۱۳ میباشد.

4. حداکثر سن:

- داوطلبان زن: برای مقطع تحصـیلی کارشناسـی حـداکثر ۲9 سـال (متولـدین بعد از تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/01) و برای مقطع تحصـیلی کارشناسـی ارشد حـداکثر ۳۱ سـال (متولـدین بعد از تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/01)

- داوطلبان مرد: برای مقطع تحصـیلی کارشناسـی حـداکثر ۳۱ سـال (متولـدین بعد از تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/0۱) و برای مقطع تحصـیلی کارشناسـی ارشد حـداکثر ۳۳ سـال (متولـدین بعد از تاریخ 1369/۱۲/01)

تبصره ۱: مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان مرد در شرایط سنی فوق لحاظ گردیده است لذا داوطلبان مرد دارای سن بالاتر به هیچ عنوان مجاز به ثبت نام در آزمون نمیباشند.

- داوطلبان مرد و زن بومی ساکن در تمامی شهرستانهای استان های فوق الذکر مجاز به ثبتنام در آزمون میباشند.

- ارزیابی داوطلبان براساس نیاز استان خواهد بود و نه بر اساس شهرستانهای هر استان، لذا داوطلبان برتر هر استان به مصاحبه دعوت خواهند شد.

- طبق قرارداد همکاری پذیرفته شدگان متعهد به عدم ارایه تقاضای انتقال به سایر استانها و خدمت در کلیه شهرها/شهرستانهای استان مورد تقاضا خواهند بود.

- تعیین شهر محل بکارگیری پذیرفته شدگان در هر استان صرفاً در اختیار بانک بوده و پذیرفته شدگان حق اعتراضی در این رابطه را نخواهند داشت.

- داوطلبانی که یکی از شروط ذیل را دارا باشند جهت شهر مورد تقاضا بومی تلقی میشوند:

الف) داوطلب متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شهر سکونت داشته باشد.

ب) داوطلب در ۵ سال اخیر (بصورت پیوسته) در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد. (با ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر و سایر مدارک معتبری که مورد تأیید بانک باشد)

ج) داوطلب حداقل ۳ سال (به صورت پیوسته) سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در شهرستان مورد تقاضا داشته و در حال حاضر در آن شهر سکونت داشته باشد.

د) اخذ مدرک پایان تحصیلات متوسطه در شهرستان مورد تقاضا و سکونت فعلی در آن شهر

شرایط قبولی در آزمون

- فرآیند بکارگیری در بانک قرض الحسنه مهر ایران، شامل؛ آزمون کتبی، آزمون روانشناختی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی، گزینش و معاینات پزشکی، استعلام صحت مدارک ارایه شده و دوره آموزشی بدو خدمت مطابق دستورالعمل ها و ضوابط داخلی بانک میباشد.

- آزمون کتبی بصورت چهارگزینه ای بوده و با احتساب نمره منفی (یک سوم) ارزیابی میگردد (نمره منفی شامل پاسخ های نادرست و همچنین انتخاب بیش از یک پاسخ به یک سوال میباشد)

- حداقل نمره قبولی در آزمون کتبی معادل 50 درصد نمره کل خواهد بود.

- داوطلبان بر اساس نمره کتبی آزمون رتبه بندی و حداکثر تا ۳ برابر ظرفیت جذب نیرو هر استان به مراحل مصاحبه تخصصی و روانشناختی دعوت خواهند شد.

- بکارگیری پذیرفته شدگان مراحل فوق، منوط به ارایه تضامین و تعهدنامه محضری میباشد.

- بدیهی است در هر زمان از فرایند مذکور یا پس از آن مشخص گردد داوطلبی اطلاعات خلاف واقع و یا مدارک جعلی به بانک ارایه نموده است، بلافاصله از ادامه روند جلوگیری یا نسبت به قطع رابطه همکاری اقدام خواهد شد.

- حوزه امتحانی داوطلبان بر اساس استان مورد تقاضا در هنگام ثبت نام تعیین میگردد و آدرس دقیق محل برگزاری آزمون کتبی، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر خواهد شد.

زمان آزمون

آزمون استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران 7 اسفند ماه 1402 برگزار خواهد شد. 

- شروع فرایند برگزاری آزمون کتبی رأس ساعت 9:00 صبح پنجشنبه مورخ 10 اسفندماه ۱402 خواهد بود.

- داوطلبان میبایست حداقل 30 دقیقه قبل از شروع فرایند آزمون در محل برگزاری آزمون درج شده در کارت ورود به جلسه حضور یابند.

کارت آزمون

- کارت ورود به جلسه آزمون طبق زمانبندی که اعلام خواهد شد در سایت ثبت نام در دسترس خواهد بود و داوطلبان میبایست نسبت به دریافت و چاپ کارت مربوطه اقدام نمایند.

تبصره: داوطلبان میبایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به کنترل مشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی، کد ملی، مدرک تحصیلی، شماره داوطلبی) و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت از طریق قسمت مربوطه در سایت نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.

بدیهی است به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود.

توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد

اطلاعات تماس

    ارسال رزومه برای این آگهی

لینک ثبت نام https://qmb.iran-azmoon.ir/Register.aspx

تاریخ انقضاء : 23 بهمن 1402
استخدام های استان استخدام های روز

دیدگاه ها

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است
بستن پنجره

برای ارسال درخواست همکاری ابتدا وارد سایت شوید
چنانچه حساب کاربری ندارید برای ایجاد آن ثبت نام کنید