‌جاب‌‌‌‌یابی‌ سایت استخدام و کاریابی، اخبار و آگهی‌های استخدامی

جاب‌یابی

ورود | عضویت
توجه : این خبر منقضی شده است.

آزمون پذیرش دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان - سال 1402

جزئیات ثبت‌نام‌ آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌ فرهنگیان اعلام شد.

مهلت ثبت نام تا 11 آذر ماه 1402 می باشد.

توضیحات

1. آزمون سراسری فقط برای دروس اختصاصی و دوبار در سال برگزار میشود.

2. پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یكبار در سال خواهد بود.

3. برای متقاضیانیكه در نوبتهای اول یا دوم آزمون سراسری سال 1403 شركت میكنند نمرات خام اطلاع رسانی میشود.

4. در مردادماه برای تمامی متقاضیان اعم از افرادی كه فقط در نوبت اول یا دوم و یا هر دو در سال 1402 یا 1403 شركت كرده اند، كارنامه نتایج اولیه شامل بیشترین نمره كل آزمون اختصاصی، نمره كل سابقه تحصیلی و نمره كل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه كشوری اعلام میشود كه متقاضیان لازم است براساس این كارنامه نسبت به انتخاب رشته خود اقدام كنند.

5. با توجه به تغییر ضرایب و میزان تاثیر سوابق تحصیلی در سال ،1403 نمره كل نهایی متقاضیان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 1402 برای پذیرش در سال 1403 تغییر میكند.

6. در بازه زمانی كه اعلام خواهد شد، متقاضیان باید گروه آزمایشی اصلی كه میخواهند از آن انتخاب رشته كنند را مشخص كنند. در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی، گروه آزمایشی آخرین نوبت متقاضی ملاك عمل قرار میگیرد. لازم به ذكر است كه یك متقاضی امكان انتخاب رشته از دو گروه آزمایشی اصلی را ندارد.

7. گروه های آزمایشی اصلی عبارتند از: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی

8. در صورت یكسان بودن گروه آزمایشی دو یا چند نوبت متقاضی، بیشترین نمره كل آزمون اختصاصی در نمره كل نهایی لحاظ و اطلاع رسانی میشود.

9. داوطلبانی كه متقاضی گزینش با نمرات اختصاصی آزمون سراسری سال 1402 هستند لازم است جهت انتخاب رشته و گزینش در آزمون سراسری سال 1403 حداقل در یك نوبت از آزمون های سراسری سال 1403 ثبت نام كنند. این دسته از داوطلبان نیازی به شركت در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات آزمون را ندارند.

10. سهم نمره كل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 6-3-3 در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403 به میزان 50 درصد با تأثیر قطعی است. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403 - 37/5 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی - واحدی 12/5 درصد با تأثیر قطعی در نمره كل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی 50 درصد) است. همچنین سهم نمره كل آزمون اختصاصی (كنكور) 50 درصد است.

ثبت نام آزمون

ثبت نام در آزمون سراسری فقط به صورت اینترنتی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور انجام میشود.

بعد از انتخاب گروه آزمایشی و قبل از شروع ثبت نام، لازم است مداركی مانند عكس یا اطلاعاتی مانندكد دانش آموزی سال آخر، معدل كل دیپلم و پیش دانشگاهی و معدل كتبی نهایی دیپلم خود را آماده كنید و پس از آن ثبت نام خود را شروع كنید. توضیحات این بخش شما را قدم به قدم تا انتهای ثبت نام راهنمایی میكند. در صورت نیاز به اطلاع از مقرراتی مانند نظام وظیفه، نحوة شركت دانشجویان یا سهمیه ها و مطالب مشابه، بخش دوم را مطالعه كنید. 

مدارک مورد نیاز

در صورت قبول نهایی، متقاضی باید یكی از مدارك تحصیلی زیر را در زمان ثبت نام در دانشگاه محل قبولی خود ارائه كند:

1. دیپلم نظام آموزشی جدید (نظام 6-3-3) در یكی از شاخههای نظری، فنی و حرفه ای و یا كارودانش.

2. دیپلم دوره چهارسالة نظام قدیم آموزش متوسطه (نظری یا هنرستان).

3. گواهینامه دوره پیشدانشگاهی.

4. یكی از مدارك كاردانی (فوق دیپلم).

5. مدرك سطح یك حوزوی (برای شركت طلاب فقط در گروه آزمایشی علوم انسانی).

6. مدارك تحصیلی باید حداكثر تا 31 شهریور 1403 دریافت شوند.

7. كسانی كه با مدرك كاردانی (پزشكی و غیر پزشكی) شركت میكنند باید تعهدات قانونی خود را گذرانده باشند.

8. كسانی كه دو مدرك دیپلم دارند باید دیپلم مطابق با گروه آزمایشی كه امتحان میدهند را اعلام كنند. 

نحوه شرکت دانشجویان

- پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال 1402 میتوانند در آزمون سراسری سال 1403 ثبت نام و شركت كنند. درضمن متقاضیان مذكور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه و غیرروزانه (نوبت دوم «شبانه»، پیام نور، مجازی، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی، غیرانتفاعی و شهریه پرداز) همه مقاطع تحصیلی اعم از كاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، كارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، كارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) و دكتری عمومی یا تخصصی، برای شركت در آزمون سراسری سال  1403 به شرط نداشتن منع نظام وظیفه، میتوانند همزمان با تحصیل در دانشگاه و بدون انصراف از تحصیل برای شركت در آزمون سراسری سال 1403 ثبت نام كنند و در صورت قبولی، باید از رشته قبلی خود انصراف داده و انصراف قطعی از رشتة قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل خود ارائه دهند.

- دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر و همچنین دانشجویان دارای تعهد به دستگاه های اجرایی كشور و بورسیه مجاز به ثبت نام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه فرهنگیان نیستند. 

شرایط اختصاصی

شرایط و ضوابط آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان

در راستای اجرای مصوبه «سیاست ها و ضوابط كیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان» مصوبه جلسه 879 به تاریخ 1402/1/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی، و تصمیمات جلسه 23 ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی و پرورشی متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی و نیاز دوره های مختلف تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان در سال ،1403 از طریق آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم انجام خواهد شد. لذا متقاضیانی كه مایل به ثبت نام در این رشته ها هستند، لازم است همزمان با شروع ثبت نام آزمون سراسری سال 1403 برای ثبتنام اقدام كنند. تاكید میشود با توجه به اینكه فرآیند ثبت نام، برگزاری و پذیرش در این رشته ها منحصراً فقط در نوبت اول آزمون سراسری سال 1403 انجام خواهد شد، داوطلبان توجه داشته باشند باید در مهلت مقرر در سامانة ثبت نام آزمون سراسری سال 1403 (نوبت اول) در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور ثبتنام كنند. درضمن آزمون برای همه متقاضیان اعم از متقاضیان نوبت اول آزمون سراسری و متقاضیان رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (در روزهای پنجشنبه و جمعه به تاریخ 6 و 1403/2/7) برگزار خواهد شد.

- آزمون اختصاصی برای رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در سال 1403 همراه با نوبت اول آزمون سراسری (اردیبهشت ماه) و در قالب یك دفترچه سؤال ویژه آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم علاوه بر دفترچه سؤالات تحویلی به متقاضیان در هر گروه آزمایشی، برگزار میشود. ضرایب دروس این آزمون برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان (بجز دروس ویژه آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم) همانند

- مواد امتحانی و ضرایب دفترچه ویژه آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم به ترتیب: هوش و استعداد معلمی با ضریب ،3 تعلیم و تربیت اسلامی با ضریب 2 و فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی با ضریب 2 خواهد بود.

- برای تعدادی از رشته ها كه در آزمون سراسری دارای آزمون عملی هستند مانند علوم ورزشی و تعدادی از رشته های هنر، ارزیابی عملی و مهارتی نیز در ارزیابی شایستگی معلمی توسط وزارت آموزش و پرورش صورت میگیرد.

- تعریف، ضرایب دروس، نمره كل و میزان تاثیر سابقه تحصیلی در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم براساس مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) و ماده واحده اصلاح و تكمیل موادی از آن، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو میباشد.

- انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در سال ،1403 اواخر دی ماه سال1402 به صورت مجزا و در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور صورت میپذیرد.

- از آنجائیكه سوابق تحصیلی دانش آموزان سال جاری در تیرماه سال 1403 آماده خواهد شد، ملاك معرفی چندبرابر ظرفیت برای مرحله ارزیابی شایستگی های معلمی در سال 1403 منحصراً 60 درصد نمره كل آزمون اختصاصی (كنكور) و 40 درصد نمره كل دفترچه ویژه پذیرش دانشجو - معلم خواهد بود.

- در ارزیابی شایستگی معلمی كه توسط وزارت آموزش و پرورش در طول سال برگزار می شود، دو بخش شایستگی های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد ارزیابی قرار میگیرد و نتیجه آن تا دوسال معتبر است. برای پذیرش در سال 1403 ارزیابی شایستگی معلمی از نیمه اول دی ماه سال 1402 آغاز خواهد شد.

- در صورتی كه متقاضی در ارزیابی شایستگی معلمی همان سال شركت نكرده باشد، امكان شركت وی در ارزیابی جدید پس از اعلام داوطلبان به میزان چندبرابر ظرفیت، فراهم خواهد شد.

- گزینش نهایی متقاضیان با معیارهای نمره آزمون اختصاصی (شامل آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم)، نمره كل سوابق تحصیلی و نمره ارزیابی شایستگی معلمی انجام خواهد شد.

- نتیجه نهایی آزمون متقاضی در سنجش و پذیرش دانشجو – معلم ضمن رعایت و احراز شرایط مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با رعایت قانون، آییننامه اجرایی و ضوابط و مقررات گزینش (ارزیابی شایستگی معلمی) خواهد بود.

- میزان تاثیر و سهم نمرات و امتیازات در نتیجه نهایی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه فرهنگیان به صورت 50 درصد سوابق تحصیلی، 25 درصد آزمون اختصاصی (شامل 15 درصد نمرات آزمون سراسری (كنكور) و10 درصد آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم) و 25 درصد ارزیابی شایستگی معلمی خواهد بود.

اطلاعات تماس

    ارسال رزومه برای این آگهی

لینک ثبت نام https://my.sanjesh.org/login

تاریخ انقضاء : 11 آذر 1402
استخدام های استان استخدام های روز

دیدگاه ها

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است
بستن پنجره

برای ارسال درخواست همکاری ابتدا وارد سایت شوید
چنانچه حساب کاربری ندارید برای ایجاد آن ثبت نام کنید