مریم محسنی مالوانی متولد : 1363 / وضعیت تاهل : متاهل
ایمیل (پیام بفرستید) همراه (پیام بفرستید) استان تهران - تهران - اقدسیه
درباره من ...
تجربه صدور اسناد حسابداري در خصوص انواع رويداد هاي مالي - رفع مغايرت بانكي و كنترل تنخواه - آشنايي با قوانين و مقررات مالياتي - تسلط بر تنظيم ليست حقوق و دستمزد و بيمه و ماليات و صدور اسناد مربوطه - آشنايي با ترم افزارهاي مالي پيشرفته - تهيه و ارسال اظهار نامه ارزش افزوده و گزارشات فصلي خريد و فروش (TTMS( - توانايي محاسبه بهاي تمام شده - توانايي بستن حسابهاي موقت و دائم - مسلط به كار با نر افزار اكسل  توانايي هاي مشاركتي: - مشاركت در برنامه ريزي و شكل گيري سياست هاي آينده سازمان - تفسير اطالعات مالي و در اختيار گذاشتن نتايج آن در اختيار مديران سازمان به جهت بهبود عملكرد سازمان - مشاركت در كنترل عملكرد به كمك ابزارهاي مالي و غيرمالي - مشاركت در سازماندهي منابع سازمان - مشاركت در عمليات هماهنگي واحدها - مشاركت در ايجاد انگيزش بين كاركنان - مشاركت در ارزيابي كارايي و اثر بخشي سياست ها - داراي روحيه كار تيمي و قابليت تطبيق سريع با محيط  مهارت ها : - آشنايي با قوانين مالياتي و تنظيم لوايح مربوطه - شركت در هيئت حل اختالف مالياتي - تهيه گزارشات توجيهي افزايش سرمايه - تجزيه وتحليل صورت مالي
سوابق شغلی
سِمت شرکت/مجموعه وضعیت جاری
سرپرست حسابداری و مدیریت مالی گروه صنعتی شیشه کاوه هنوز در این مجموعه/شرکت مشغول کارم
کارشناس حسابداری شرکت معدنی نگار سنگ اتمام همکاری
تحصیلات
مقطع و رشته تحصیلی واحد آموزشی
کارشناسی رشته حسابداری صنعتی سایر واحد دانشگاه ابهر
تخصص های نرم افزاری
نرم افزار میزان تسلط
Microsoft Word تسلط کامل
Microsoft Excel تسلط کامل
Microsoft Power Point تسلط کامل
زبان
زبان میزان تسلط
انگلیسی متوسط
ارسال پیام به مریم محسنی مالوانی

برای ارسال پیام به این کاربر ، شما میبایست عضو سایت شوید.